Astăzi Cerul plânge

Astăzi Cerul plânge și se aud suspine/ căci bisericile sunt pline/ de oamenii care sunt credincioși/ și din fire nu sunt evlavioși. Ei se roagă pentru averi/ bani și case făcute de distinși meșteri/ gândurile lor sunt la o masă/ plină de mâncare aleasă. Fiecare om care intra pentru rugăciune/ este plin de deșertăciune/ oriceContinue reading “Astăzi Cerul plânge”

Tu, ursita vieții mele

Tu, ursita a existenței mele/ care inunzi lumea mea de iluzii efemere/ cerni icoane în treacăt/ pentru a le face fărâme. O simplă vietate care vrea ca să fie uitată/ și apoi devine un monument al existenței mele/ care devine iar fărâme/ adunate toate ele devin ură și de mai multe ori iubire. Te uitContinue reading “Tu, ursita vieții mele”