Citatul zilei de 8 Iulie


„Ce-ar fi dacă, într-o zi sau într-o noapte, un demon s-ar strecura la dumneavoastră când sunteți absolut singuri și v-ar spune: ‘această viață pe care o trăiești acum și pe care ai trăit-o până acum va trebui să o trăiești încă o data și de nenumărate ori; și nu va fi nimic nou în ea, ci fiecare durere, bucurie, fiecare gând și fiecare suspin și totul, oricât de mic sau de important în viață se va întoarce din nou, totul la fel, în aceeași succesiune – chiar și acest păianjen și aceste raze de lună printre copaci și chiar și acest moment și chiar și eu. Clepsidra eternă a existenței este răsturnată din nou și din nou și tu odată cu ea, grăunte de țărână.’. Nu v-ați arunca la pământ și l-ați blestema, scrâșnind din dinți, pe demonul care v-a vorbit așa?” (F. Nietzsche – „Așa grăit-a Zarahustra”).

Published by PaulOvidiuM

Cand n-am mai avut nimic de pierdut, am castigat totul. Cand am incetat sa mai fiu cine eram, m-am gasit pe mine insumi. Cand am cunoscut umilinta, chiar si atunci, mi-am continuat drumul si am inteles ca eram liber sa-mi aleg soarta. Paulo Coelho

3 thoughts on “Citatul zilei de 8 Iulie

  1. I was skeptical at first. I was baffled that I could actually read this long post. The way you write definitely attracted my fascination. As usual, you delivered excellent content. Great Article Neil. I had a look a few days ago, but I didn’t leave any comments, however I thought this article was excellent enough to merit a mention. for the article. I’ll try to implement the tips to my own sites soon!

    Like

  2. I was skeptical at first. I was shocked that I could actually go through this lengthy post. Your style captured my interest. The content you wrote was exceptional. Great Article Neil. While I did look it up a few weeks ago, I didn’t make any comments. However , I felt that the article was good enough to merit a thankyou.

    Like

  3. I was initially skeptical. I couldn’t believe I actually had the chance to take the time to read this long article. Your style of writing was fascinating. Your writing is always top-quality. Great Article Neil. This article is fantastic. Although I only read it a couple of times in the past and I did not leave any comments. But, I felt this article merited an acknowledgement.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: