Dezvoltarea economică și conducerea politică


Istoria a dovedit cã atât optimiștii, cât și pesimiștii s-au înșelat în privința democrației. Evenimentele viitoare vor dovedi, probabil, același lucru. În multe societãþi, existã obstacole foarte serioase în calea expansiunii democrației. Cel de-al treilea val,revoluþia democraticã globalã a secolului XX, nu va dura o veșnicie.El poate fi urmat de un nou val de autoritarism, suficient de important ca sã constituie un al treilea val invers. Acesta totuși, nu va înlãtura posibilitateaapariþiei unui al patrulea val de democratizare, cândva în secolul XXI. Judecând dupã experiența trecutului, cei mai importanți doi factori care sunt decisive pentru viitoarea consolidare și expansiune a democrației vor fi dezvoltarea economicã și conducerea politicã.Cele mai sãrace societãți vor rãmâne nedemocratice atâta vreme cât vor rãmâne sãrace. Cu toate acestea, sãrãcia nu este inevitabilã. În trecut, stateprecum Coreea de Sud, care pãreau înapoiate pentru totdeauna, au uimit lumeaprin durata scurtã care le-a fost necesarã pentru a ajunge la prosperitate. În anii 80, economiștii dezvoltãrii au ajuns la un consens în privinþa modalitãților depromovare a creșterii economice. Consensul anilor ’80 poate fi sau nu mai deduratã sau mai productiv decât consensul atins de economiști în anii ’50 și ’60.Totuși, noua ortodoxie a neoortodoxiei pare deja sã fi produs rezultate semnificative în multe þãri.Sunt douã motive pentru care trebuie sã ne temperãm speranþele curãbdare. În primul rând, dezvoltarea economicã pentru cele mai subdezvoltatedintre þãrile subdezvoltate, adicã cea mai mare parte a Africii, poate fi cu multmai dificilã decât a fost pentru primele țãri care s-au dezvoltat, întrucât avantajele înapoierii ajung sã fie contrabalansate de discrepanþa foarte adâncã șifãrã precedent istoric dintre țãrile bogate și țãrile sãrace. În al doilea rând, noiforme de autoritarism s-ar putea ivi în societãțile bogate, informatizate și cu tehnologii avansate. Dacã nu se materializeazã posibilitãți nefericite precum celeamintite pânã acum, dezvoltarea economicã ar trebui sã creeze condițiile pentruînlocuirea progresivã a sistemelor politice autoritare cu sisteme democratice.Timpul este de partea democrației.Dezvoltarea economicã face posibilã democrația, conducerea politicã o face sã se concretizeze. Pentru ca democrațiile sã devinã o realitate, viitoarele elitepolitice vor trebui sã creadã cã democraþia este cea mai puþin proastã formã deguvernare pentru societãþile lor și pentru ele însele. Ele au, de asemenea, nevoie de abilitãți care sã le permitã sã facã tranziþia cãtre democraþie, confruntându-se,în același timp, atât cu opozanþi radicali, cât și cu fanatici ai autoritarismului care vor încerca, inevitabil, sã le submineze eforturile. Democraþia se va rãspândi în mãsura în care cei ce exercitã puterea la nivel mondial și la nivel național doresc sã o rãspândeascã. Un secol și jumãtate dupã ce Tocqueville a fost martorul emergenței democrației moderne în America, valuri succesive de democratizare au curãțat țãrmurile dictaturilor. Sprijinit de un torent de progres economic,fiecare val a avansat și s-a retras mai puțin decât predecesoarele sale. Adoptând o metaforã diferitã, corabia istoriei are cel mai adesea un parcurs sinuos, dar,atunci când la cârma ei se aflã conducãtori inteligenþi și hotãrâți, ea va reuși sã ajungã la destinație pe cel mai scurt drum posibil.(Samuel Huntington-Al treilea val al democratiei)

Published by PaulOvidiuM

Cand n-am mai avut nimic de pierdut, am castigat totul. Cand am incetat sa mai fiu cine eram, m-am gasit pe mine insumi. Cand am cunoscut umilinta, chiar si atunci, mi-am continuat drumul si am inteles ca eram liber sa-mi aleg soarta. Paulo Coelho

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: